Lundedalen, Heistad

Eiendommen i Lundedalen består i hovedsak av industri- og engrosvirksomhet. Beha Fabrikker AS og Beha Elektro AS driver sin virksomhet her. Naboer er nyoppførte Heistad barne og ungdomskole og Heistad Helsehus AS med legesenter. Idrettsanlegget til klubben Hei med Heistadhallen som er under utvidelse er også nabo. Naboer for øvrig er nye og eldre næringsvirksomheter. AS Schankebygg disponerer større arealer som er ubebygget, eiendommen har således gode muligheter for utbygging. Utnyttelse av ubebygget areal er under planlegging. Det er gode muligheter for leietakere med spesielle parkeringsbehov. Forøvrig velegnet for større og mindre nærings- og servicevirksomheter i nybygg og i eksisterende byggningsmasse.

Eiendommen har meget gode parkeringsmuligheter.

lundedalen-200-02.jpg lundedalen-200-01.jpg

Beliggenhet


Vis større kart| Flere